My Writings. My Thoughts.

lâu rồi

// May 14th, 2014 // No Comments » // Blog

Vài năm rồi mới có cảm giác với 1 cô gái đến như vậy… chỉ là ko đúng thời điểm… thôi thì cho qua đi

Đêm

// November 8th, 2013 // No Comments » // Blog

Lần nào nghe Bích Phương cũng buồn buồn, không chính xác là vì cái gì nhưng cũng chả muốn ngừng lại

8.12.2012

// December 8th, 2012 // No Comments » // Blog

thêm 1 sinh nhật, năm qua làm đc nhiều thứ: +hoàn thành 8% ước mơ rồi +tốt nghiệp roài năm nay quá ổn ^^

6.6.12

// June 6th, 2012 // No Comments » // Blog

hoàn thành ước mơ đầu tiên trong đời: ko phải làm mà vẫn có $ chuẩn bị cho ước mơ tiếp theo

// February 27th, 2012 // No Comments » // Blog

Lớn rồi, cần phải mạnh mẽ, mạnh mẽ từ chính trong tâm hồn mình, trong lời nói và hành động của mình. Tình cảm là thứ rất dễ làm cho con người ta trở nên yếu đuối. Nếu gạt bỏ được cảm xúc của mình sang 1 bên và hành động theo lý trí là [...]

View Archives

My videos. Featured videos.