My Writings. My Thoughts.

82 ngày

// September 4th, 2014 // No Comments » // Blog

1 cái tôi quá lớn, cho dù đã chấp nhận thế nào thì cũng là kết thúc Nếu hai ta được ở bên bên nhau trọn vẹn những suy nghĩ lúc đầu .  

lâu rồi

// May 14th, 2014 // No Comments » // Blog

Vài năm rồi mới có cảm giác với 1 cô gái đến như vậy… chỉ là ko đúng thời điểm… thôi thì cho qua đi

Đêm

// November 8th, 2013 // No Comments » // Blog

Lần nào nghe Bích Phương cũng buồn buồn, không chính xác là vì cái gì nhưng cũng chả muốn ngừng lại

8.12.2012

// December 8th, 2012 // No Comments » // Blog

thêm 1 sinh nhật, năm qua làm đc nhiều thứ: +hoàn thành 8% ước mơ rồi +tốt nghiệp roài năm nay quá ổn ^^

6.6.12

// June 6th, 2012 // No Comments » // Blog

hoàn thành ước mơ đầu tiên trong đời: ko phải làm mà vẫn có $ chuẩn bị cho ước mơ tiếp theo

View Archives

My videos. Featured videos.